Currently browsing category

ई पुस्तक

PDF फाईल चा शोध घ्या, ई पुस्तक शोधा

जालावरील असंख्य पानांमधून PDF (पी.डी.एफ.) फाईल्सचा शोध कसा घ्यायचा ते आपल्याला पाहायचं आहे. ई-पुस्तकं देखील PDF (पी.डी.एफ.) फॉरमॅटमध्येच असतात, त्यामुळे तुम्हाला जर …

ई पुस्तक तयार करा

काही महिन्यांपूर्वी सहज गंमत म्हणून मी एक अगदी लहानसं ई पुस्तक माझ्या मित्रांसाठी लिहिलं होतं. त्यानंतर आपल्या नेहमीच्या प्रिंटरच्या सहाय्याने प्रिंट देखील …