Currently browsing category

गुगल सर्च

PDF फाईल चा शोध घ्या, ई पुस्तक शोधा

जालावरील असंख्य पानांमधून PDF (पी.डी.एफ.) फाईल्सचा शोध कसा घ्यायचा ते आपल्याला पाहायचं आहे. ई-पुस्तकं देखील PDF (पी.डी.एफ.) फॉरमॅटमध्येच असतात, त्यामुळे तुम्हाला जर …

गुगल सर्च शॉर्टकट वापरा

गुगल सर्चचा आपण नेहमीपेक्षा अधिक चांगल्याप्रकारे उपयोग करु शकतो. त्यासाठी काही शॉर्टकट्स आहेत, त्यांचा तुम्हाला वापर करावा लागेल. उदाहरणादाखल सांगायचं झालं तर, …