Currently browsing category

जीटॉक

जीटॉक मित्र विनंती आणि गुप्त चॅट

जीटॉक ही गूगल मार्फत पुरवली जाणारी चॅट सुविधा आहे. मित्रांशी इंटरनेटच्या माध्यमातून गप्पा मारण्यासाठी जीटॉक हे एक लोकप्रिय माध्यम आहे. अनेकजण जीमेलच्या …

संगणकावरुन संगणकावर मोफत कॉल

आज आपण पाहणार आहोत, संगणकावरुन संगणकावर मोफत कॉल कसा करायचा!? अशा मोफत कॉलची सेवा पुरविणारे आजच्या घडीला अनेक आहेत, पण आपल्या इथे …