Currently browsing category

वाय-फाय हॉटस्पॉट

E0-A4-B5-E0-A4-BE-E0-A4-AF-E0-A4-AB-E0-A4-BE-E0-A4-AF-E0-A4-9A-E0-A5-87-E0-A4-9A-E0-A4-BF-E0-A4-A8-E0-A5-8D-E0-A4-B9

स्मार्टफोनचे रुपांतर वाय-फाय हॉटस्पॉट मध्ये कसे करता येईल?

आपला मोबाईल ‘वाय-फाय’शी कसा जोडायचा? ते आपण मागच्या लेखात पाहिलं. वाय-फाय म्हणजे काय? ते देखील आपण त्या लेखात थोडक्यात पाहिलं. आपल्या घरात …