Currently browsing category

शब्दकोश

गूगल ट्रांसलेट शब्दकोश

अडलेल्या इंग्लिश शब्दांपासून शब्दकोश तयार करा

काही वर्षांपूर्वी एखादा इंग्रजी शब्द अडला की त्याचा अर्थ पाहण्यासाठी शब्दकोश (डिक्शनरी) उघडून त्यात तो शब्द शोधावा लागत असे. अशाप्रकारे अडलेल्या प्रत्येक …

मराठी-इंग्रजी, इंग्रजी-मराठी शब्दकोश

मागे आपण इंग्रजी शब्दांचे अर्थ मराठीत पाहण्यासाठी किंवा मराठी शब्दांचे अर्थ इंग्रजीत पाहण्यासाठी ‘गुगल शब्दकोश’ संदर्भात माहिती घेतली होती. पण मला वाटतं …

गुगल क्वोट्स वापरुन एखाद्या गोष्टीबाबत कोण काय म्हणालं ते जाणून घ्या

तुमच्या मनात जर एखादा ‘मुद्दा’ असेल आणि त्या मुद्द्यावरुन ‘कोण काय म्हटलं!?’ हे तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल, तर अशावेळी आपल्याला ‘गुगल क्वोट्स’ …