Currently browsing tag

इंटरनेट कनेक्शन

वाय-फाय राऊटर

वाय-फाय राऊटरमधील फरक

जुन्या वाय-फाय राऊटरची रेंज कमी पडू लागली, तेंव्हा मी एक नवीन वाय-फाय राऊटर विकत घ्यायचे ठरवले. फारसा विचार न करता ज्या राऊटरला …