Currently browsing tag

मराठा साम्राज्य

मराठा साम्राज्य

इंटरनेटवर मराठ्यांचा इतिहास

मराठ्यांचा इतिहास म्हटले की छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वसामान्यांच्या डोळ्यासमोर चटकन उभे राहतात पण १७६० साली संबंध भारतभर पसरलेले ‘मराठा साम्राज्य’ कोणासही आठवत …